Pushing
sustainability
forward

HomeProducten

Zonnecollectoren, zonnepanelen, PVT en meer

Next Source biedt begeleiding en advies van a-z voor verduurzaming met behulp van zonne-energie. Vanuit ons specialistische vakmanschap maken we heldere berekeningen en geven we uitleg en advies over de beste oplossing voor uw situatie.

Op deze pagina ziet u welke producten we inzetten om verduurzaming te realiseren.

Samenwerking met ondernemers, bouwbedrijven en installateurs

We zijn er voor ondernemers, bouwbedrijven en installateurs die bezig zijn met projectontwikkeling, renovatie en verduurzaming. Daarbij kunnen we de rol van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer oppakken. Onze expertise, berekeningen en begeleiding zorgen voor duidelijkheid en snelheid in het project.

Maak een afspraak


Zonnecollectoren

Zonnecollectoren worden op grote schaal toegepast voor de productie van warmte in industriële processen en gebouwen. De keuze om te verduurzamen met behulp van zonnecollectoren kan grote voordelen opleveren:

  • aanzienlijke kostenbesparingen
  • minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
  • lagere CO2-uitstoot

Ondersteuning van warmteprocessen

We zetten zonnecollectoren vaak in om warmteprocessen te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de industriële sector, waar ze worden toegepast voor het verwarmen van processen als stoomproductie, drogen, smelten en verhitten. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor bedrijven die veel warmte nodig hebben en afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Zonnecollectoren en warmteopslagsysteem

Een combinatie van zonnecollectoren met een warmteopslagsysteem levert grote voordelen op. De warmte die overdag wordt geproduceerd, kan worden opgeslagen en 's nachts of op bewolkte dagen worden gebruikt. Deze combinatie verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem.

Verwarmen van kassen

De glastuinbouw is een goed voorbeeld van de grootschalige toepassing van zonnecollectoren voor warmte. Glastuinders gebruiken de zonnecollectoren om hun kassen te verwarmen. Ze kunnen daarmee de energiekosten flink verlagen. Tegelijkertijd kunnen ze de productie van gewassen verhogen door een optimaal klimaat in de kas te creëren.

Bekijk onze projecten

Pushing
sustainability
forward

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een goede manier om uw energiekosten te verlagen en uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Er zijn diverse opties:

  • Zonnepanelen op het dak kennen we allemaal. In een nieuwbouwwijk kunnen we alle daken van zonnepanelen voorzien. De energie gaat naar elke afzonderlijke woning, wordt per blok opgeslagen of zelfs in een collectief systeem.
  • Zonnepanelen op de grond (zonne-energiepark) zijn vooral geschikt voor bedrijfspanden met veel open ruimte en weinig dakoppervlak.
  • Zonnepanelen in een kasdek benutten het dakoppervlak van een kas om zonne-energie op te wekken. Hiervoor maken we gebruik van een speciaal ontworpen paneel dat we in de kasconstructie plaatsen. Er is dus geen apart montageframe nodig.
  • Zonnepanelen als carport zijn er ook. Ideaal voor bedrijven met een groot parkeerterrein of garage. Ze bieden bescherming voor voertuigen en wekken energie op zonder veel ruimte in te nemen.

Zonne-energie is een slimme investering. U verlaagt er uw energierekening mee en verbetert uw bedrijfsimago. Want u laat zien dat u een groen alternatief kiest. Onze experts helpen u graag bij het ontwerpen en installeren van een oplossing op maat die past bij uw behoeften.

Maak een afspraak

PVT-panelen

Een PVT-paneel wekt zowel elektriciteit als warmte op. We zetten het in als bron voor water/water warmtepompen, de regeneratie van WKO-bronnen of het verwarmen van water op lage temperaturen, zoals in zwembaden. Ook is een warmtepomp met PVT-panelen erg geschikt als hybrideopstelling.

Qpanel van Next Source

In samenwerking met ons zusterbedrijf HR Energy hebben we het Qpanel ontwikkeld. Met dit innovatieve PVT-paneel is een all-electric oplossing zonder bronboringen of lucht/water buitenunits haalbaar.

Hierbij zetten we de PVT-panelen in als bron voor de warmtepomp. De grote voordelen van PVT zijn dat er geen bronboring meer nodig is en dat de panelen stil zijn. Omdat PVT-panelen een warmtedeel en een elektrisch deel bevatten, is er in combinatie met PV geen extra opstellingsruimte nodig. PVT-panelen hebben dezelfde afmetingen als een standaard PV-paneel. Daarom zijn ze eenvoudig te combineren en te monteren.

Hybride oplossing

Bij een hoge warmtevraag is een all-electric oplossing niet altijd haalbaar. In zo’n situatie kan de PVT-installatie hybride worden opgesteld. De warmtepomp voorziet dan in een deel van het maximaal benodigde vermogen. Maar dat maximale vermogen is slechts een beperkt aantal uren per jaar nodig. Een warmtepomp die voorziet in 40% van dat vermogen, kan tot wel 91% van de totale warmtebehoefte leveren.

WKO-installatie

Een WKO-installatie onttrekt warmte en kou aan een grondbron. Om warmte te blijven onttrekken aan de bron, moet deze steeds naar zijn oorspronkelijke temperatuur worden opgeladen. Dit gebeurt normaal gesproken door middel van koeling. In de winter haalt u warmte uit de bron en in de zomer levert u warmte terug. Vaak is de warmtevraag veel hoger dan de koelvraag. Hierdoor raakt de bron uit balans en is er uiteindelijk onvoldoende warmte beschikbaar voor verwarming. Ons PVT-systeem levert warmte aan de bron, zodat die actief wordt opgeladen.

Investeer in goed renderende zonne-energie