Pushing
sustainability
forward

HomeSubsidie

In Nederland zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor zonne-energiesystemen, waaronder subsidies voor zonnewarmte. De Rijksoverheid biedt bijvoorbeeld de SDE++-regeling voor investeringen in duurzame energieprojecten, waaronder zonne-energiesystemen. Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf en installatie van zonnecollectoren, PVT-panelen en zonnepanelen.

De ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie) is een subsidieregeling voor bedrijven, organisaties en instellingen die investeren in duurzame energieprojecten. De ISDE-subsidie is onderdeel van de SDE++-regeling en biedt een subsidie voor projecten die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van Nederland.

Met de ISDE-subsidie kunt u een subsidie aanvragen voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, warmtepompen en andere duurzame energie-installaties. Er zijn verschillende categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals:

  • Bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot
  • Bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van Nederland
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën

De subsidiebedragen kunnen variëren afhankelijk van het type project en de categorie waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Daarnaast zijn er ook regionale en lokale subsidies beschikbaar, zoals provincies, gemeenten en energiebedrijven. Hier kunt u informatie over verkrijgen via de website van de betreffende organisatie.

Het is raadzaam om goed te informeren welke subsidies er beschikbaar zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden, omdat deze kunnen variëren per regio en per tijd.

Next Source adviseert u graag in de mogelijkheden.

Neem Contact Op

Pushing
sustainability
forward