Pushing
sustainability
forward

HomeSubsidie

Subsidies voor verduurzaming

In Nederland zijn er verschillende subsidies beschikbaar waarmee verduurzaming een stuk aantrekkelijker wordt. Natuurlijk levert Next Source alle gegevens en informatie aan die u nodig heeft voor uw aanvraag. Met een subsidie is uw investering in een systeem voor zonne-energie nog sneller terugverdiend.

Pushing
sustainability
forward

SDE++-regeling

De Rijksoverheid biedt de SDE++-regeling aan voor investeringen in duurzame energieprojecten, waaronder zonne-energiesystemen. U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf en installatie van zonnecollectoren, PVT-panelen en zonnepanelen.

Bekijk de SDE++-regeling


ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidieregeling voor particulieren die hun woning willen verduurzamen. Maar ook bedrijven, organisaties en instellingen die willen investeren in duurzame energieprojecten, kunnen een aanvraag indienen. De ISDE-subsidie is onderdeel van de hierboven genoemde SDE++-regeling en biedt financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen.

Met de ISDE-subsidie kunt u een subsidie aanvragen voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, warmtepompen en andere duurzame energie-installaties. Er zijn verschillende categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals:

  • - Bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot
  • - Bijdragen aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen
  • - Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën

De subsidiebedragen kunnen variëren afhankelijk van het type project en de categorie waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Bekijk de ISDE-subsidie

Regionale en lokale subsidies

Het is zeker de moeite waard om uit te zoeken of er regionale en lokale subsidies beschikbaar zijn voor uw verduurzamingsproject. Ook provincies, gemeenten en energiebedrijven bieden namelijk subsidies aan. Ga dus naar de websites van deze organisaties of bel ze om naar mogelijkheden te informeren. Vergeet niet te vragen naar de voorwaarden die voor subsidies gelden. Die kunnen sterk verschillen.

Neem contact op met Next Source